Användarvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Bee BodhiPå hela webbplatsen hänvisar termerna"vi","oss"och"vår"till Bee BodhiBee Bodhi erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår"Service"och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Servicevillkor","Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och/eller tillgänglig via hyperlänkDessa användarvillkor gäller för alla användare på webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och/eller bidragsgivare till innehåll

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplatsGenom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkorOm du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänsterOm dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkorenDu kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidanVi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplatsDet är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringarDin fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar

Vår butik finns på Shopify Inc.De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKVILLKOR
Genom att godkänna dessa användarvillkor, intygar du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i ditt land eller din provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller vid användning av tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar)
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur
Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheterKreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor

AVSNITT 3 - NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION
Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuellMaterialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte lita på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällorVarje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk
Denna webbplats kan innehålla viss historisk informationHistorisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referensVi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplatsDu samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande
Vi förbehåller oss rätten när som helst att modifiera eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av tjänsten

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsenDessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy
Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butikenVi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg är korrekt
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktionVi kan utöva denna rätt från fall till fallVi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuderAlla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnandeVi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkterAlla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel i tjänsten kommer att korrigeras

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos ossVi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställningDessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress.I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post- och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som gavs när beställningen gjordesVi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butikDu samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov

För mer information, se vår returpolicy

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över
Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg"som de är"och"som tillgängliga"utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännandeVi har inget ansvar som helst som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg från tredje part
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er)
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser)Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR
Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part
Tredjepartslänkar på den här webbplatsen kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till ossVi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part
Vi är inte ansvariga för skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredjepartswebbplatserLäs noggrant tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktionKlagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part

AVSNITT 9 - KOMMENTARER FÖR ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNEN
Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (tillsammans,"kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till ossVi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig eller äganderättDu godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplatsDu får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer.Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhetVi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicyFör att se vår integritetspolicy

AVSNITT 11 - FEL, FAKTIKER OCH UTSLÄPP
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, transittider och tillgänglighetVi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning)
Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lagInget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats

AVSNITT 12 - FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll:(a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internetVi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi garanterar inte, garanterar eller garanterar att din användning av vår tjänst är oavbruten, snabb, säker eller felfri
Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten är korrekta eller tillförlitliga
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig
Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din egen riskTjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss)"som det är"och"som tillgängligt"för din användning, utan några garantier eller villkor av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång
Under inga omständigheter ska Bee Bodhi, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffas med tjänsten, eller för något annat påstående relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighetEftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter

AVSNITT 14 - SKADELÖSNING
Du samtycker till att skada, försvara och hålla Bee Bodhi och vårt moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part

AVSNITT 15 - SEVERABILITET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska denna bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Tjänst, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål
Dessa användarvillkor gäller om inte eller tills de avslutas av antingen du eller ossDu kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats
Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning, och/eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav)

AVSNITT 17 - HELA AVTALET
Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag. , antingen muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren)
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Nederländerna

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplatsDet är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på vår webbplatsDin fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på beebodhihoney@gmail.com.